preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Plokite" Split

 > Naslovnica
vijesti

Državno natjecanje “Sigurno u prometu„ 2016. – Pula

Autor: DANIJEL RAJIĆ, 30. 5. 2016. 10:49

Državno natjecanje „Sigurno u prometu“ za školsku godinu 2015./2016. održano je u Puli od 17. do 20.5.2016. Domaćin državnog natjecanja je bila osnovna škola Veli vrh iz Pule. Na  natjecanju su sudjelovali učenici iz 21 hrvatske županije. Svaka županija imala je po četvero natjecatelja: dva dječaka i dvije djevojčice. To su učenici koji su u svojim županijama ostvarili jedno od prva dva mjesta,  koja su ih dovela do visoke razine državnog natjecanja. Našu županiju predstavljali su učenici Roza Bilankov, Eugen Nikolić i Josip Delaš, svi učenici OŠ Plokite, četvrti natjecatelj iz naše županije bila je učenica Lorena Marijanović iz OŠ Lučac. Samo natjecanje sastojalo se od dva dijela : teoretski dio gdje učenici pišu test iz poznavanja prometnih pravila i propisa, te od praktičnog dijela koji se sastoji od vještine vožnje biciklom.

  

Cilj samog natjecanja je da učenici dobiju temeljna znanja o prometnim propisima i sigurnosnim pravilima, te da što bolje savladaju vještinu vožnje biciklom. Predsjednik HAK-a, gospodin Slavko Tušek naglasio je u svome govoru da je cilj ovog natjecanja uključiti što više djece. Samim dolaskom na državno natjecanje, svi su pobjednici. Osim samog natjecanja, učenici su imali i organizirane izlete, te su tako posjetili sadržajno vrlo bogat i zanimljiv Aquarium te nadaleko poznatu pulsku arenu ili rimski amfiteatar.  Arena u Puli najočuvaniji je spomenik antičkog graditeljstva u Hrvatskoj. Po veličini zauzima 6. mjesto među rimskim amfiteatrima u svijetu. Također, imali su priliku vidjeti gradić Labin, koji je poznat po rudnicima ugljena.  Čuli smo i  zanimljivu priču o Matiji Vlačiću Iliriku, koji je bio  hrvatski protestantski teolog, crkveni povjesničar, filozof i filolog. Naučili smo i da je Matija Vlačić Ilirik bio je i  bliski suradnik Martina Luthera…

  

Na ovome putovanju, lijepo smo se družili i puno naučili. Ovo je još jedno iskustvo koje će nam ostati u lijepoj uspomeni.

Svojim učenicima mogu reći jedno veliko HVALA što su mi pomogli da Školu predstavimo na najbolji mogući način.

Više fotografija možete pogledati u Foto-galeriji.

                                                                            Danijel Rajić, prof.

 [više]

Obavijest roditeljima u svezi ostvarivanja prava na pomoć za kupnju školskih udžbenika i ostvarivanje prava na besplatne marende u šk.god. 2016./2017.

Autor: Mate Vuković, 29. 5. 2016. 14:27

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD SPLIT
Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu

 

KLASA: 500-01/15-01/00110
URBROJ: 2181/01-07-00/01

Split, 25. svibnja 2016.

 

                                                                                         OSNOVNA ŠKOLA
                                                                                      
- prema dostavnoj listi -

 

Predmet:  Pomoć za kupnju školskih udžbenika (novčani bon)
                Besplatne marende učenika u osnovnim školama

                            

Gradsko vijeće Grada Splita na svojoj 33. sjednici održanoj 17. i 18. svibnja 2016. godine donijelo je novu Odluku o socijalnoj skrbi. Najvažnija sadržajna promjena Odluke koja se odnosi na vaše učenike iz socijalno ugroženih obitelji je promjena iznosa novčanih bonova za kupnju školskih udžbenika. Za novu školsku godinu  novčani bonovi za učenike od I. do IV. razreda iznosit će 600,00 kuna, a od V. do VIII. razreda 700,00 kuna. Svi uvjeti za ostvarivanje prava na novčane bonove, na besplatne marende i sufinanciranje prehrane su ostali isti uz jednu izmjenu, uvjet koji se odnosio na „učenika iz obitelji s četvero i više djece“ sada je promijenjen i odnosi se i na „učenika iz obitelji s troje i više djece“.

U novoj Odluci ima više postupovnih promjena koje se odnose na navedene socijalne mjere.
Molimo vas da nam i ove godine pomognete u prikupljanju zahtjeva i potrebne dokumentacije. Odredbama nove Odluke dali smo dodatnu mogućnost roditeljima da zahtjeve preuzmu na internetskim stranicama Grada Splita i da zahtjev s potrebnom dokumentacijom pošalju poštom ili donesu u Centralnu pisarnicu. Mislimo da bi takav postupak omogućio svim onim roditeljima koji kasne s predajom zahtjeva da predaju zahtjeve u vrijeme kada škole više ne rade. Iz istog razloga dopuštamo da  umjesto „potvrde o upisu“ dostave presliku svjedodžbe završenog razreda.
Za svaki zahtjev za neko od navedenih prava bit će proveden upravni postupak i donijet će se rješenje koje ćemo poslati na kućnu adresu učenika. Da bi racionalizirali postupanja oko prikupljanja zahtjeva, dokumentacije, donošenja rješenja, a s obzirom da je osnovnoškolsko obrazovanje obavezno, odlučili smo od ove godine donositi rješenja koja će vrijediti do kraja osnovnoškolskog obrazovanja za pojedinog učenika pod uvjetom da se ne promijene činjenice i okolnosti koje su utjecale na ostvarivanje nekog od navedenih prava. Svi djelatnici našeg Odjela dobit će zadatak da prate „svoje“ učenike u osnovnim školama koje su im dodijeljene. Na takav način već od slijedeće godine prikupljali bi zahtjeve i donosili rješenja uglavnom samo za novoupisane učenike.


I.  POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA OSNOVNU ŠKOLU

Vrlo nam je važno da što prije započnemo veliki posao koji se odnosi na „novčane bonove“, te vas molimo da obavijestite učenike i njihove roditelje da najkasnije do 17. lipnja 2016. godine ispune zahtjeve i zajedno s potrebnom dokumentacijom daju vama ili pošalju poštom ili osobno donesu u Centralnu pisarnicu. U članku 13. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16) utvrđeni su uvjeti i postupci ostvarivanja prava na pomoć za kupnju školskih udžbenika:

Članak 13.

(1) Pravo na pomoć za kupnju školskih udžbenika (u daljnjem tekstu: novčani bon), uz uvjet da jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita imaju slijedeće kategorije učenika osnovnih škola:

-  učenici iz obitelji čiji prihod po članu ne prelazi 1000,00 kuna mjesečno,
učenici iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnik/udomitelji nezaposleni,
učenici iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da primaju dječji doplatak.

(2) Iznosi novčanih bonova su:

-  600,00 kuna po učeniku I. – IV. razreda osnovne škole,
-  700,00 kuna po učeniku V. – VIII. razreda osnovne škole.

(3) Zahtjev s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovog članka roditelji/skrbnik/udomitelj učenika mogu:

-  dostaviti osnovnoj školi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje Upravnom tijelu,
poslati poštom Upravnom tijelu,
osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

(4) Popisi učenika koji ostvare novčani bon dostavljaju se osnovnim školama, gdje se obavlja i podjela bonova.

(5) Novčani bon se ne odobrava učenicima koji su pravo na pomoć za nabavku udžbenika ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

Postupke donošenja rješenja o ostvarenom pravu na novčane bonove završit ćemo do 19. kolovoza 2016.g., te vas molimo da u tjednu od 22. do 26. kolovoza 2016.g. vaši djelatnici dođu do naših službenika preuzeti spiskove učenika koji su ostvarili pravo na bonove i bonove. U razgovoru s Predsjednikom Aktiva ravnatelja osnovnih škola gospodinom Šimićem dogovorili smo se da u obavijesti za roditelje napišemo da će tajništva škola dijeliti bonove od 29.kolovoza do 9.rujna 2016.g.
U prilogu dopisa uz zahtjeve, dostavit ćemo vam i popis djelatnika s njihovim kontaktima i osnovnom školom za koju su zaduženi.


II. BESPLATNE MARENDE UČENIKA U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Uvjeti i postupci za ostvarivanje oba navedena prava su identični. Bilo bi dobro da učenici i njihovi roditelji već sada predaju zahtjeve i potrebnu dokumentaciju za ova prava tako da odmah na početku školske godine primaju uplate za marende i prehranu. Zahtjeve onih roditelja koji se sada ne odazovu, zaprimat ćemo i u rujnu (na početku školske godine). Zahtjevi s potrebnom dokumentacijom koji budu dostavljeni nakon 30. rujna 2016.g. rješavat će se na način da će se odgovarajuće pravo priznavati od mjeseca zaprimanja predmeta i obuhvatit će odgovarajući broj mjesečnih rata do kraja nastave u školskoj godini 2016./17.

U člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/16) utvrđeni su uvjeti i postupci ostvarivanja prava na besplatne marende i sufinanciranje prehrane u cjelodnevnom boravku:

Članak 11.

(1) Pravo na besplatnu marendu u osnovnoj školi može ostvariti učenik ako jedan roditelj/skrbnik/udomitelj ima prebivalište na području Grada Splita uz jedan od dodatnih uvjeta:

-  dijete čija obitelj ima rješenje Centra o priznatom pravu na ZMN,
dijete mirnodopskog vojnog invalida ili civilnog invalida rata s utvrđenim stupnjem   
   invaliditeta od 70% i većim,
dijete samohranog roditelja sukladno određenju pojma iz ove Odluke,
dijete iz obitelji s troje i više djece pod uvjetom da prima dječji doplatak,
dijete iz obitelji u kojoj su oba roditelja/skrbnici nezaposleni,
dijete sa teškoćama u razvoju sukladno određenju pojma iz ove Odluke.

(2) Pravo na besplatnu školsku marendu može ostvariti i učenik koji je rješenjem Centra smješten u udomiteljsku obitelj ili socijalnu ustanovu.

(3) Zahtjev s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka roditelji/skrbnik/udomitelj učenika mogu:

dostaviti odgojno obrazovnoj ustanovi koja zahtjev s dokumentacijom prosljeđuje   
   Upravnom tijelu,
poslati poštom Upravnom tijelu,
osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita

(4) Upravno tijelo donosi rješenje o sufinanciranju marende učenika u osnovnoj školi, a u izreci rješenja se utvrđuje visina sufinanciranja s mjesečnim iznosom od 150,00 kuna, kao i razdoblje ostvarivanje prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do kraja nastave u školskoj godini). Odobreni iznos isplaćuje se mjesečno na tekući/žiro račun jednog od roditelja/skrbnika/udomitelja. Da bi učenici tijekom cijelog osnovnoškolskog obrazovanja primali mjesečni iznos za marendu, roditelji/skrbnici/udomitelji dužni su na početku nove školske godine uz uvjerenje o upisu u slijedeći razred dostaviti i novu dokumentaciju kojom dokazuju da učenik i dalje ostvaruje jedan od uvjeta iz stavaka 1. i 2. ovog članka.
 

Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu će dostaviti osnovnoj školi spisak svih učenika određene škole koji su ostvarili pravo na neku od mjera određenih člancima 11. i 12. Odluke o socijalnoj skrbi. U slučaju da se za besplatne marende ili za korištenje cjelodnevnog boravka prijave učenici koji su ostvarili navedena prava, a ne plaćaju školi marende ili prehranu u cjelodnevnom boravku, molimo da nas obavijestite pa ćemo novac  prestati uplaćivati roditeljima i preusmjeriti ga na školu.

Zahvaljujemo na dosadašnjoj suradnji na ostvarivanju pomoći za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji.


S poštovanjem,

 

 

                                                                                   PROČELNICA
                                                                          Romana Škrabić, dr.med.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

- Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za kupnju školskih udžbenika za osnovnu školu
- Zahtjev za ostvarivanje prava na besplatne marende u osnovnim školama


Kontakt osoba za OŠ "Plokite" je gđa. Gordana VRDOLJAK, soba 106 / I.kat
tel.:  021 310 108

e-mail:  gordana.vrdoljak@split.hr

 

 [više]

Odluka o upisu učenika u I.r. srednje škole u šk. god. 2016./17.

Autor: Mate Vuković, 29. 5. 2016. 08:18

U petak, 27. svibnja 2016. godine na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013 i 152/2014) ministar znanosti, obrazovanja i sporta donio je Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Odlukom se utvrđuje postupak i način upisa učenika, broj upisnih mjesta u razrednim odjelima prvih razreda srednjih škola, utvrđuju se rokovi za prijavu i upis te ostali uvjeti i postupci za upis učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2016./2017.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

PRILOŽENI DOKUMENTI:

Odluka o upisu učenika u I.razred srednje škole u školskoj  godini 2016./2017.
Struktura razrednih odjela i broj učenika I.razreda srednjih škola u šk. god. 2016./2017.

 [više]

I to smo mi...

Autor: Mate Vuković, 23. 5. 2016. 10:49

Krajem svibnja proslavljamo NAŠ VELIKI DAN – DAN ŠKOLE.

To je ujedno i vrijeme kada ulazimo u najljepši period kalendarske godine – toplo nam je, lijepo i ugodno. Mirisi proljeća ulaze u naše osunčane učionice, a mi se osjećamo nesputano i slobodno.

Upravo takva je bila i ovogodišnja proslava Dana škole – slobodna i nesputana. Ovoga puta djeca su sama osmislila program rođendanske proslave svoje Škole. Pokazali su nam svoje interese, umijeća, kreativnosti i sposobnosti. Pokazali su nam čime se sve bave u slobodno vrijeme. Bilo je zaista pravo zadovoljstvo gledati moderne, latino, step, klasične i tradicionalne plesove, akrobacije, pjesme, interpretacije poezije, umijeća sviranja, mađioničarske trikove...To je ono što svaki profesor i roditelj može poželjeti - vidjeti na djelu kako učenici svoju ljubav i žar prema onome čime se bave i što vole, prenose svojim vršnjacima i profesorima, jer upravo i profesori, svakom novom generacijom, napreduju i uče.

Nekoliko dana prije proslave Dana škole, organizirali smo audiciju, odaziv je bio velik i.......svi su prošli!!!!!!

Obećali smo djeci natjecanje u karaokama, ali....... svi su bili pobjednici!!!! Sve su točke bile savršene. Pokazavši svoja umijeća, naši su učenici zbunili i samog ravnatelja..... da je na kraju donio odluku: DJECO, VI STE NAŠA GLAVNA NAGRADA i svi su se na kraju lijepo počastili uz ugodan razgovor i druženje.

Da, to i jest bit proslave Dana škole – dječja nesputana sloboda, radost i druženje, a to smo i postigli.

Jasna MIKULIĆ, prof.

 [više]

Ekskurzija učenika 7.razreda

Autor: Mate Vuković, 20. 5. 2016. 11:48

Dana 10. svibnja 2015. učenici sedmih razreda OŠ Plokite uputili su se na dugu vožnju u posjet dalekoj Slavoniji.
Prvo odredište bilo je Lonjsko polje gdje smo mogli uživati u pogledu na tajanstvene ptice – rode, zatim smo otišli u Đakovo gdje smo posjetili veličanstvenu katedralu izgrađenu davne 1866.g. te uvečer sretno stigli u naše odredište Vinkovce, gdje smo imali odličan smještaj i hranu.

Sljedećeg dana, ranog jutra krenuli smo u Osijek, u posjet Katedrali sv. Petra i Pavla, razgledavanju grada, zatim nastavili smo putovanje prema seoskom gospodarstvu Orlov put, gdje smo gdje smo uz razgledavanje mogli uživati u vožnji kolima koja su vukla dva konja lipicarskog podrijetla. Nastavili smo obilaziti Baranju te smo išli u posjet Kopačkom ritu, jednom od najvećih močvara u Europi i uživali u razgledavanju s brodom.

Treći dan, anko  doručka posjetili smo Vukovar. Tamo smo obišli memorijalno groblje i Ovčaru- nekoć logor, a danas memorijalni centar palima u Domovinskom ratu, zatim smo otišli u Vučedol – grad poznat po „Vučedolskoj golubici'' te smo otišli u Memorijalni muzej Domovinskog rata. Na kraju dana posjetili smo najistočniji grad Ilok i posjetili smo znamenite Iločke podrume.

Četvrtog dana, nakon doručka otišli smo u Markovac Nasiški u obilazak privatnog zoološkog vrta obitelji Bizik, zatim naše posljednje stajalište grad Ogulin gdje smo posjetili Ivaninu kuću bajki, multimedijski centar poznate hrvatske književnice Ivane Brlić-Mažuranić, gdje smo uživali u čarobnom svijetu bajki. Naše putovanje polako se bliži kraju, no znamo da sve što je lijepo kratko traje. Svima nam je teško priznati , ali ipak jednom kad vidite Slavoniju, njene beskonačne ravnice, posjetite Vukovar, grad u koji odiše prošlosću, koji se zauvijek uvezao u naša sjećanja jednostavno poželite se vratiti i sve to ponoviti, ali tko zna možda nas put ponovno tamo odvede.

Ranog jutra krenuli smo na daleki put, dug i vesel, srećom obasut.
Posjetili smo tamo slavne gradove Osijek, Đakovo,  Ilok, Vinkovce …
I najslavniji među njima Vukovar je bio, iz njega otići nitko nije htio.
Vodotoranj, Ovčara, bolnica i memorijalni centar iz našeg sjećanja nikad neće odnijeti vjetar.
I sada kad se sjetim obuzme me tuga, kad o tome razmišljam sa dalekog juga.
Prekrasnim Dunavom plovili smo brodom, prekriveni sjajom, nebeskim svodom.
Naše putovanje polako se kraju bliži, a mi smo sve više postajali bliži.
Svima nam je teško došao taj kraj, jer sve je to bilo kao malen raj.
Tople pozdrave slali smo u Slavoniju, ali ipak se najljepše vratiti u našu Dalmaciju.

Leonarda ČUBELIĆ, 7.c

 [više]

Posjet Prirodoslovnom muzeju

Autor: Mate Vuković, 17. 5. 2016. 16:43

Dana 03.svibnja 2016. učenici šestih razreda Osnovne škole Plokite otišli su na terensku nastavu. Posjetili smo Prirodoslovni muzej Split. Prvo smo otišli u prostoriju za radionice. Jedna od kustosica muzeja prvo nam je održala predavanje o morskom svijetu, a zatim smo imali radionicu. Naučila sam mnogo zanimljivih činjenica o ribama, glavonožcima, puževima, rakovima, spužvama i drugim morskim bićima. Radionica je također bila na morsku temu.

Naš zadatak bio je razvrstati školjkaše od rakova i pronaći im imena u jednoj knjizi. Primjerice – Petrovo uho, volak, dagnja…
Nakon zanimljive radionice pošli smo u obilaženje muzeja.

Tamo smo pronašli sve školjke imenovane u radionici i još mnogo drugih. Vidjeli smo i rakove i ribe. Kustosica nam je pričala razne zanimljivosti o izloženim školjkama i ribama. Najviše mi se dopala veliki školjkaš tridacna gigos.. Toliko je velika da su se u njenoj školjki prije krstila djeca, a snažna je toliko da roniocu može otkinuti nogu sklapanjem svojih ljuštura. Osim morskog svijeta, kustosi su nas odveli i u svijet spilja. Pokazali su nam kako izgleda život u spilji i koji kukci tu žive.

Ena DODIG, 6.a

 [više]

Arhiva naših vijesti   
 do kraja skolske godine
FINALE ŠKOLE U NOGOMETU

3.b - Korčulanski ples

Portal - Upisi u srednju

Započeo s radom internet portal "UPISI U SREDNJU 2016./2017."

PREZENTACIJA !!! 3. Roditeljski sastanak 2016.

Upisi u 1.razred 2016./17.

 

Školski maskenbal 2016."A"          "B"

Županijska natjecanja


Upisi u srednje škole


Osiguranje učenika

Učeničke marende

PROMET d.o.o. SPLIT

Kalendar
« Svibanj 2016 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Prikazani događaji

Izvanučionička nastava

NATJEČAJI ZA
TURISTIČKE AGENCIJE

QR Code

VIDEO OŠ PLOKITE

Školski list 2013

Zdravstveni odgoj


OGLASNA PLOČA

 

Grad Split Prijatelj djece

Hrabri telefon

 

Prijavi zlostavljanje

Stop nasilju među djecom

 

PREKINI LANAC

 

Sigurnost na internetu

Wikipedia

Hrvatska imena

 

Saznajte svoj OIB

 

Tražilica
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
Korisni linkovi
 > MZOS
 > AZOO
 > NCVVO
 > Ettaedu
 > CARNet
 > Upisi.hr
 > CARNet Admin
 > Google
 > E-matica

ČASOPISI

DNEVNI TISAK

Važni dokumenti
"Stare slike" Splita


 

Korisni linkovi

Srednje škole u Splitu
Službene stranice SPLIT

Tv program

Radio stanice

Najgledaniji video

 

Županijsko natjecanje

CARNet Vijesti
Novosti i press kutak :: Novosti :: Vijesti
30.05.2016. 14:02
CARNet na konferenciji Cloud Day u Opatiji
Organizacija EuroCloud Hrvatska u suradnji sa skupom MIPRO organizira konferenciju Cloud Day, koja uključuje bogati raspored od 15 predavanja i okrugli stol Trusted Digital Platform Croatia. U radu ove konferencije aktivno sudjeluju i predstavnici CARNeta.

30.05.2016. 09:05
Novi webinar - Empowering teacher through self publishing
Najavljujemo novi webinar -  Empowering teacher through self publishing . Autor, Nik Peachey, će webinar na engleskom jeziku održati 30. svibnja s početkom u 21 sati. Webinar je namijenjen učiteljima i nastavnicima koje izrađuju vlastite materijale za korištenje u nastavi i zainteresirani su naučiti više o prednostima i izazovima samostalnog izdavaštva, te o načinima objavljivanja vlastitih obrazovnih materijala na internetu. 

25.05.2016. 10:04
Najavljujuemo Hrvatski forum o upravljanju Internetom (CRO-IGF) 2016.
Pozivamo vas na drugi Hrvatski forum o upravljanju Internetom (CRO-IGF - Internet Governance Forum ) 2016. koji će se 1. lipnja 2016. godine održati u Opatiji u sklopu MIPRO konferencije. Forum zajednički organiziraju MIPRO, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstvo uprave, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska udruga poslodavaca, Ericsson Nikola Tesla, Udruga HROpen, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM).

CMS za škole logo
Osnovna škola "Plokite" Split / Slavonska 13, HR-21000 Split / www.os-plokite-st.skole.hr / ured@os-plokite-st.skole.hr
preskoči na navigaciju